ნომრის პორტირება

ნომრის პორტირება საშუალებას გაძლევთ ნომრისა და ინდექსის შეუცვლელად გადმოხვიდეთ ჩვენს ქსელში და ისარგებლოთ მრავალფუნქციური სატელეფონო მომსახურებით. ნომრის პორტირება უფასოა და შესაძლებელია ყველა ფიქსირებული ნომრიდან !

უპირატესობები

  • დაბალი ტარიფები
  • ხარისხის გარანტია
  • ინდივიდუალური მომსახურება
  • შეუზღუდავი არხები სააბონენტოს გარეშე

პორტირების წესები

  • პორტირებისთვის საჭიროა შეავსოთ განაცხადი
  • ნომერი იყოს განმცხადებლის სახელზე რეგისტრირებული
  • ნომერზე არ უნდა ირიცხებოდეს გასული თვის დავალიანება
  • პორტირების განხორციელება არ არის შესაძლებელი შაბათ კვირას
  • პორტირება შესაძლებელია განაცხადის შევსებიდან 1 სამუშაო დღეში