პორტირების პირობები

inexPhone Retail Packages
ანდროიდი 3 ნომრის ასაკრები
  • ნომრის რეგისტრაციიდან გასული უნდა იყოს 30 კალენდარული დღე
  • ნომერი უნდა იყოს განმცხადებლის კუთვნილებაში
  • მიმდინარე პროვაიდერთან განულებული უნდა იყოს დავალიანება პორტირების დღის მდგომარეობით
  • პორტირების პროცესის დასრულება ხდება განაცხადიდან 1 სამუშაო დღეში