ხშირად დასმული კითხვები

ინსტალაცია უფასოა.

ნომრის პროტირება უფასოა, პორტიებისთვის საჭიროა პორტირების განაცხადის შევსება, ასევე აუცილებელია ვალდებულება სრულად ჰქონდეს დაფარული იმ ოპერატორთან ვისი აბონენტიც არის ახლა.

შემომავალი ზარი უფასოა.

აპლიკაციის ფუნქციონირებისთვის საჭიროა ტელეფონის ნომერი და ნომერის მონაცემები, რომლებსაც ჩვენი გაყიდვების მენეჯერი მიაწვდის აბონენტს.

ჩვენი სერვისით სარგებლობა შესაძლებელია ინექსფონის აპლიკაციით ან კომპიუტერში ე.წ სოფტფონის გაწერით.

საოფისე ატეესის უპირატესობა სწორედ ისაა, რომ 1 ნომრის ქვეშ შესაძლებელია სხვადასხვა ფილიალისა თუ დეპარტამენტის გაერთიანება შიდა ნომრების საშუალებით. შიდა ნომრიდან შიდა ნომერზე საუბარი სრულიად უფასოა.

1. ავტომოპასუხე, როგორც კომპანიის იმიჯის ნაწილი
ავტომოპასუხის საშუალებით ზარის წამოწყებისთანავე შესაძლებელია კომპანიის იდენტიფიცირება. მისალების ტექსტი, მოლოდინის რეჟიმში სასიამოვნო მელოდია პოტენციურ თუ არსებულ მომხმარებელს უფრო ლოიალურს ხდის კომპანიის მიმართ

2. ერთი ნომრის ქვეშ გაერთიანებული დეპარტმანეტები
პოტენციური თუ არსებული მომხმარებლისთვის ხშირად დისკომფროტს იწვევს საჭირო ინფორმაციის მისაღებად რამდენიმე ფიქსირებულ თუ მობილურის ნომრებზე დარეკვა. ჩვენი დახმარებით შესაძლებელია 1 ნომრის ქვეშ გააერთიანოთ კომპანიის ყველა დეპარტამენტი თუ ფილიალი, შესაბამისად აბონენტი 1 ღილაკზე დაჭერით გადამისამრთდება პირდაპირ მისთვის სასურველ განყოფილებაში

3. ზარების მონიტორინგი
ხარისხიანი მომსახურებისთვის აუცილებელია მუდმივად კონტროლდებოდეს კომუნიკაცია მომხმარებელსა და თანამშრომელს შორის, თანამედროვე ტექნოლოგიები გაძლევთ ამის საშუალებას.